Historie obce Ratíškovice:

Ratíškovice patří mezi nejstarší moravské obce. První písemné zmínky jsou již z poloviny 12. století. Dávné osídlení této oblasti dokládají archeologické nálezy z doby kamenné a bronzové. Podrobnosti a vykopávky můžeme shlédnout na kopci náklo, kde stojí tzv. Liliový kříž, socha Kupce Sáma a socha Cyrila a Metoděje.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje z poloviny 19. století je postaven ve slohu historického romantismu. V kostele na oltáři je umístěna socha Panny Marie s Ježíškem ze 14. století.

Zajímavosti v okolí:

Baťova důlní dráha – ratíškovská železnice – šlapací drezíny (300m)
Možnost projížděk po části staré Baťovy dráhy na šlapací drezíně. Trať sloužila dříve k přepravě uhlí z dolu Tomáš a 1. Máj do výklopníku v Sudoměřicích, odkud se uhlí přepravovalo po Baťově kanálu do Otrokovic. Trasa určená pro drezíny je dlouhá 3 km a propojuje dvě vinařské stezky – Podluží a Moravskou vinnou /www.ratiskovka.com/

Muzeum ve Vagónu v Ratíškovicích (500 m) – V historickém železničním voze, tvz rybáku, naleznete expozici malého hornického a železničního muzea v Ratíškovicích. Najdete zde řadu zajímavých informací z historie těžby hnědého dřevěného uhlí – lignitu a dozvíte se zde také o současnosti železničních tratí okresu Hodonín /www.ratiskovka.com/.

Nejvyšší bod v okolí - kopec Náklo (2000 m) - místo kde podle nejnovějších poznatků zřejmě mohli přijít věrozvěstové Cyril a Metoděj, byly zde nalezeny předměty z této doby, je zde postaven Liliový kříž, sochy Cyrila a Metoděje a kupce Sáma. Každoročně se zde koná 6. července pouť k Liliovému kříži /www.naklo.unas.cz/.

Areál vinných sklepů Slavín v Ratíškovicích – dlouhá linie – ulice na úbočí kopce Náklo, s jednostrannou výstavbou vinných sklepů v malebném prostředí vinohradů

Přírodní rezervace Horky u Milotic (1500 m) – Přírodní rezervaci Horky najdeme jižně od obce Milotice na úbočí kopce Náklo (265 m.n.m.). Přírodní rezervace Horky chrání stepní společenstva a bohatý výskyt hlaváčku jarního. Toto území bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce 1989, zaujímá rozlohu 15,48 ha v nadmořské výšce 180 – 260m. /botany.cz/cs/horky/

Areál vinných sklepů v Miloticích – (3km) Areál vinných sklepů se nachází asi 2 km jihozápadně od obce pod kopcem Náklo. Je to dějiště Národopisného festivalu kyjovského Dolňácka. Vinařství se v Miloticích ujalo již před třicetiletou válkou a vinice byly původně soustředěny v trati zvané Horky. Vzhledem ke své poloze se však jako vinná hora lépe hodily Šidleny./www.zahradkari-milotice.cz/sklepy-sidleny/

Kostel všech svatých v Miloticích – (3km) – Jednolodní barokní kostel byl postaven v r. 1697-1703 na místě starého gotického kostela. V těchto letech byl kolem kostela ohrazen hřbitov a postavena kostnice. Kostelní věž s cibulovitou střechou a lucernou z r. 1911, která nahradila nízkou jehlancovou střechu z r. 1807 je vysoká 36 m.

Sportovní vyžití:

- nejen pro bruslaře, ale i pro cyklisty a pěší je určena jedna z nejlepších a nejdelších stezek Váté písky pro in-line bruslení, která leží v lesích kolem Ratíškovic, cesta je dostatečně široká, vede lesem po rovině po hladkém asfaltovém povrchu, propojuje Ratíškovice-Bzenec-Vacenovice a Rohatec. Celá trasa měří cca 8-9km.

- pro cyklisty je určena síť vinařských stezek a stezek kolem Baťova kanálu, po kterých se můžete dostat až do Uherského Hradiště, na Slovensko do Skalice a okolí /www.stezky.cz/.

- pro všechny od 0 - 99 let je určen Baťův kanál, který byl původně vybudován Tomášem Baťou z důvodu přepravy lignitu z dolu Tomáš v Ratíškovicích do továren a tepláren v Otrokovicích a ve Zlíně. V současné době tvoří významnou rekreační plavební cestu a spojuje trasu mezi Hodonínem a Kroměříží /www.batakanal.cz/

- přímo v Ratíškovicích se nachází rozsáhlý sportovní areál se třemi plochami pro kopanou /2 travnatá hřiště, 1 škvárové/, s krytým plaveckým bazénem, čtyřdráhovou kuželnou, se dvěma tenisovými kurty s umělým povrchem. Dále se zde nachází hřiště Jednoty Orla se skateparkem a hřištěm s umelým povrchem pro tenis nebo nohejbal či volejbal.

- projížďky na koních nebo v kočáru
kont.: pan Voříšek - 602 208 440
paní Voříšková - 602 106 906

Další možnosti:

- pro houbaře - rozsáhlé lesy kolem Ratíškovic

- folklór - národopisný soubor Dolina
- mužský sbor
- ženský sbor Ženušky
- ženský sbor Robečky za Séčky
- dechová hudba Veselá muzika
- cimbálová muzika
- dětský národopisný soubor

hody /říjen/, zpívání pod Náklem květen/, festival dech. hudeb /červenec/, folkorní festivaly Strážnice, Kyjovký rok, Milotice, Svatobořice mistřín

Ubytovna „Baťovka 502“ Ratíškovice má evropskou certifikaci služeb pro cyklisty „CYKLISTÉ VÍTÁNI“ (www.cyklistevitani.cz).

Cyklisté vítáni Certifikát